Accesul in Centru rezidential Casa Frentiu se realizeaza conform unor criterii stabilite de furnizorul de servicii sociale, dupa cum urmeaza:

Criterii de eligibilitate ale beneficiarilor:

* persoane care au implinit varsta de 65 de ani;

* persoane care nu sunt dependente de pat si care nu necesita ingrijiri speciale;

* persoane care nu se pot gospodari singure;

* persoane care nu sunt inregistrate cu boli cronice care necesita supraveghere si asistenta medicala de specialitate in spital sau centru medical;

* persoane care nu sufera de boli psihice sau alte boli care nu le permit integrarea intr-un centru social;

* posibilitatea de a contribui, din partea beneficiarului/familiei, cu suma de 2.600 lei/luna

pentru persoanele care nu sunt dependente.

Actele necesare depunerii dosarului:

* cerere de admitere in original scrisa de persoana varstnica sau de reprezentantul/sustinatorul sau legal depusa la sediul asociatiei:Oradea, str. Ep. M. Pavel Nr. 3, de luni pana vineri, intre orele 9.00- 15.00;

* certificatul de nastere al beneficiarului (in copie);

* cartea de identitate a sotului/sotiei si/sau a copilului/copiilor adulti ori cartea de identitate a membrului/membrilor de familie supus/supusi obligatiei de intretinere conform Codului Civil, in copie; dupa caz, cartea de identitate a reprezentantului legal/conventional, in copie;

* acte care dovedesc venitul persoanei beneficiare si al familiei acesteia (cupon pensie, adeverinta salariat, certificat fiscal eliberat de organele financiare teritoriale);

* adeverinta de la medicul de familie care sa ateste ca: nu este in evidenta cu boli infectocontagioase si nu sufera de boli mintale.

* fisa geriatrica completata de medicul de familie;

* cazier judiciar.

Termen pentru depunerea dosarului: 21 mai 2018, ora 15.00.

Descarca Cererea de admitere in Cetrul rezidential Casa Frentiu:

http://www.caritaseparhial.ro/promotion_13_en.php